Szeptember 1-től hatályosak a második hullámmal kapcsolatos védelmi intézkedések


1.) Külföldről érkező magyar állampolgár és magyar állampolgársággal nem rendelkező családtagja személyforgalomban Magyarországra történő belépése során egészségügyi vizsgálaton eshet át, ennek tűrésére köteles. (Ezzel egy elbírálás alá esik az, aki rendelkezik az  idegenrendészeti hatóság valamely jogcímen 90 napot meghaladó idejű tartózkodásra kiadott, érvényes, Magyarország területén való tartózkodásra jogosító engedélyével, és az  erről szóló okmányt belépéskor bemutatja.)

Ha a magyar állampolgár esetében az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, hatósági karanténba kerül.Ha nincs fertőzés gyanúja, házi karanténba kerül, kérelmére a karantént elrendelő határozat kiadására illetékes járványügyi hatóság engedélyezheti, hogy 5 napon belül, legalább 48 óra különbséggel, két alkalommal SARS-CoV-2 PCR teszten vegyen részt a felmentés megadása érdekében. Két negatív teszt esetén felmentést kap az illető a karantén alól.

2.) Külföldi állampolgár főszabály szerint hogy nem léphet be Magyarország területére, de ez alól számos kivétel lehetséges. A tervezett belépés helye szerint illetékes helyi rendőri szerv, a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren történő határátlépés esetén pedig a BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság kérelemre felmentést adhat bizonyos okokból, ilyen például:hatósági eljárás, üzleti vagy bizonyos családi okok, kiemelt jelentőségű, nemzetközi vonatkozású sport-, kulturális, illetve egyházi rendezvényen történő részvétel, egyéb méltányosság. Az engedélyes a Magyarországra való belépés során egészségügyi vizsgálaton eshet át, és akinél a vizsgálat a fertőzés gyanúját állapítja meg, Magyarország területére nem léptethető be, akinél pedig a fertőzés gyanúja nem merül fel, 14 napra az illetékes járványügyi hatóság által kijelölt karanténban vagy hatósági házi karanténban kerül elhelyezésre. Ez alól ugyanúgy felmentés kérhető, mint magyar állampolgár esetében, és a két (legalább 48 órás és legfeljebb 5 napos eltéréssel készült) negatív teszt a mentesülés feltétele.

3.) A rendelet hatálya nem terjed ki arra a személyre, aki a Magyarországra való belépés során hitelt érdemlően igazolja, hogy a határátlépésre jelentkezés napját megelőző 6 hónapon belül a fertőzésen átesett.

4.) A külpolitikáért felelős miniszter által meghatározott szomszédos állam polgárai és az ott élő magyar állampolgárok Magyarország területére legfeljebb 24 óra időtartamra az államhatártól számított 30 kilométeres távolságon belülre beléphetnek. Az ilyen személy Magyarország területének az államhatár vonaltól számított 30 kilométeres sávján belül köteles tartózkodni, és köteles Magyarország területét a belépést követő 24 órán belül elhagyni.

A külpolitikáért felelős miniszter által a fent jelzett országgal szomszédos, Magyarország területének az államhatár vonaltól számított 30 kilométeres sávján belül élő magyar állampolgárok a szomszédos ország területéről visszatérve korlátozás nélkül beléphetnek, ha külföldi tartózkodásuk időtartama nem haladta meg a 24 órát, és a szomszédos országban az államhatártól számított legfeljebb 30 kilométeres sávot nem hagyták el.

5.) Külföldről érkező nem magyar állampolgár személyforgalomban, tranzitáthaladás érdekében Magyarország területére beléphet, ha a belépéskor aláveti magát egészségügyi vizsgálatnak, és az egészségügyi vizsgálat a fertőzés gyanúját nem állapítja meg. Ennek további feltételeit is meghatározza a rendelet, valamint az áthaladás során csak az adott személy csak meghatározott útvonalon közlekedhet, és főszabály szerint kizárólag az áthaladáshoz elengedhetetlenül szükséges okból – így különösen egészségügyi vagy műszaki okból, meghatározott pihenőhelyeken állhat meg, és meghatározott idő – de legfeljebb 24 óra – alatt köteles elhagyni Magyarország területét.

6.) Katonai konvojokra, kapcsolt vállalkozásokra és sporteseményekre speciális szabályok vonatkoznak. A 13. § szerint a Kormány kiemelt sportrendezvények kapcsán követendő járványügyi előírások vonatkozásában külön kormányrendeletet dolgozhat ki. Szintén megjelent a Kormány 1562/2020. (VIII. 30.) Korm. határozata a Budapesten megrendezésre kerülő UEFA Szuperkupa-döntő kiemelt nemzetközi sportrendezvénnyé nyilvánításáról is (ebben egyébként nincsen a külföldi szurkolók határátlépésével kapcsolatos rendelkezés).

Írta: dr. Molnár Adél 

ügyvéd, infokommunikációs szakjogász

Kép: Banksy – Home sweethome