Adatvédelmi tájékoztató

 

az „Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért” Egyesület („ÜDE” Egyesület)
rendezvényein való részvételhez

Bevezetés

Az alábbiakban azt ismertetjük, hogy az Európai Általános Adatvédelmi Rendeletnek (GDPR) megfelelően hogyan történik a személyes adatainak kezelése, amennyiben az „ÜDE” Egyesület rendezvényeire jelentkezik, vagy erre harmadik személy (például az Ön munkáltatója vagy munkatársa) az Ön adatait adta meg.

Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot saját kezdeményezésünkre egyoldalúan módosítsuk.

KIK VAGYUNK?

 1. Az ön személyes adatait az ’Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért’ Egyesület („ÜDE” Egyesület-továbbiakban ÜDE) kezeli, amelynek alapvető adatai a következők:

teljes név: Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület

székhely: 1037 Budapest, Szépvölgyi út 113.

elnök: dr. Gerő Tamás

központi e-mail cím: info@jogallamert.hu

Az ÜDE az adatkezelés során adatfeldolgozókat vesz igénybe. Ezen személyekről külön kérés esetén nyújtunk tájékoztatást.

 1. MILYEN SZEMÉLYES ADATAIT KEZELJÜK?

 

 1. Amikor egy rendezvényre jelentkezik, illetve, amikor e-mailen, telefonon vagy faxon keresztül kapcsolatba lép velünk, a következő adatokat kezeljük:
  • Az ön által megadott személyes adatok, például megszólítása, vezetékneve és keresztneve;
  • Az ön által megadott kapcsolatfelvételi adatok, például az e-mail címe, levelezési címe, a telefonszáma és a mobilszáma;
  • A kommunikáció tartalma, például a kérése vagy kérdése;
  • Amennyiben a rendezvény díjköteles, a rendelés adatai, például az Ön által vásárolt belépő, illetve a rendelés dátuma és időpontja;
  • Amennyiben a rendezvény díjköteles, a fizetés adatai, például a rendezvény összege, bankkártyás fizetés esetén az ehhez kapcsolódó adatok.
  • Bármilyen más személyes adat, amit Ön megad nekünk, például kedvezményre jogosító adatok, étkezés igénybevétele esetén étkezési szokások.

 

 1. A személyes adatait közvetlenül Öntől kapjuk meg, de lehetőség van arra, hogy az Ön adatait munkáltatója, munkatársa adja meg. Ebben az esetben visszaigazolást kérünk arról, hogy Ön tud arról, hogy a rendezvényre regisztrálták.

 

 1. MILYEN CÉLLAL KEZELJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT, ÉS ENNEK MI A JOGALAPJA?

 

 1. Az alábbi táblázat ismerteti azokat a célokat, amelyek érdekében a személyes adatait kezeljük, valamint az adott adatkezelés jogalapját. Az adatkezelést az alábbi jogalapokon végezzük:
  • Az ön hozzájárulása, amely esetben Ön tájékoztatást kap arról, hogy ez a hozzájárulás mit jelent, még mielőtt önkéntes hozzájárulását megadná;
  • Önnel kötött szerződés, amely esetben a személyes adatait ezen szerződés teljesítése vagy a szerződéskötést megelőző lépések megtétele érdekében kezeljük;
  • Jogszabályban előírt kötelezettség, amelyet be kell tartanunk;
  • Jogos érdekünk, mint például a Weblap működése, közösségi média csatornáink, az anyagaink és szolgáltatásaink folyamatos fejlesztése annak érdekében, hogy Ön a lehető legjobb tapasztalatot szerezze, illetőleg technikai védelem.

 

CÉL

JOGALAP

1.

Személyes adatait azzal a céllal kezeljük, hogy az ön által a Weblapunkon, e-mailen, telefonon vagy faxon keresztül igényelt szolgáltatásainkat nyújtani tudjuk (például: rendezvényen történő részvétel).

Az Önnel kötött szerződés, akkor is, ha a rendezvénynek nincs díja

 

(Amennyiben magánszemélyként jelentkezik a rendezvényre)

2.

Személyes adatait azzal a céllal kezeljük, hogy más által a Weblapunkon, e-mailen, telefonon vagy faxon keresztül igényelt szolgáltatásainkat nyújtani tudjuk (például: rendezvényen történő részvétel munkáltatója vagy más harmadik személy által).

Harmadik személy jogos érdeke

3.

Személyes adatait azzal a céllal kezeljük, hogy promóciós anyagokat, ajánlatokat, hírleveleket, e-mailen küldjünk önnek.

Az ön hozzájárulása

4.

Személyes adatait azzal a céllal kezeljük, hogy az Ön által korábban már megvásárolthoz hasonló, kommunikációkat, promóciós anyagokat, ajánlatokat és hírleveleket, e-mailen küldjünk Önnek

jogos érdekünk, vagy harmadik személy jogos

5.

személyes adatait azzal a céllal kezeljük, hogy létrehozzunk önnek egy egyedi profilt annak érdekében, hogy az ön földrajzi helyzete, korábbi megrendelései, korábbi rendezvényeken történő részvételi adatai.

Az ön hozzájárulása

6.

Személyes adatait azzal a céllal kezeljük, hogy:

megfeleljünk jogszabályban előírt kötelezettségeinknek, melyet be kell tartanunk (például számlák megőrzése)

Jogszabályban előírt kötelezettség

 1. KINEK TOVÁBBÍTJUK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?
  1. Harmadik felekkel (adatfeldolgozókkal) működünk együtt, például abban, hogy:
   • Biztosítsuk önnek Weblapunk működését (például a webhosting szolgáltató); vagy
   • Promóciós információinkat megfelelően célozzuk (például marketing cég); vagy
   • A megrendelését feldolgozzuk (például a nyomtatott anyagok, könyvek kiszállítását végző szállító vállalat); vagy
   • A befizetését feldolgozzuk (például fizetési szolgáltató vagy hitelkártya ellenőrző cég).
  2. Ezek a harmadik felek kizárólag az ön érdekében eljárva kezelhetik az ön személyes adatait. Azt is garantáljuk, hogy ezen harmadik feleket megfelelő gondossággal választjuk ki, és ezek a felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy gondoskodnak az ön személyes adatainak biztonságáról és sértetlenségéről.
  3. Személyes adatait nem osztjuk meg a fent megjelölteken kívüli személlyel.
  4. Jogszabály kötelezhet minket arra, hogy személyes adatait átadjuk az illetékes bűnüldöző szerveknek vagy azok képviselőinek, bíróságoknak, kormányzati ügynökségeknek vagy szerveknek, beleértve az adatvédelmi hatóságot.
  5. Azonosításra alkalmas személyes adatot nem adunk át harmadik félnek, anélkül, hogy ehhez ön kifejezetten hozzájárulna.

 

 1. HOL TÖRTÉNIK AZ ADATKEZELÉS?
  1. Az Ön személyes adatait Magyarország területén belül kezeljük. A személyes adatok fenti 3. pontban leírt célokból történő kezeléséhez személyes adatait harmadik félnek is továbbíthatjuk, akik az adatokat adott esetben a mi nevünkben eljárva, az EGT-n kívül kezelik. Az ön személyes adatait a EGT-n kívül kezelő jogalany köteles betartani a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos megfelelő biztosítékokat. Harmadik felek esetében az ilyen biztosítékok a következők lehetnek:
   • A kedvezményezett ország olyan jogszabályokkal rendelkezik, amelyek az Európai Gazdasági Térségben nyújtott védelemmel egyenértékűnek tekinthetők; vagy
   • Szerződéses megállapodás jött létre közöttünk és az adott jogalany között; vagy
   • Egy engedélyezett hitelesítési mechanizmus van érvényben, például az Európai Bizottság által 2016. július 12-én elfogadott EU-USA Privacy Shield határozat.

 

 1. MILYEN MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELJÁRÁST ALKALMAZUNK?

 

 1. Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy kizárólag azokat a személyes adatokat kezeljük, amelyek a fenti 3. pontban felsorolt célok eléréséhez szükségesek.
 2. Az Ön személyes adatait csak a fenti 3. pontban felsorolt célok eléréséhez szükséges ideig kezeljük, vagy (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), amíg vissza nem vonja hozzájárulását azok kezeléséhez. A hozzájárulás visszavonása azt jelentheti, hogy mindaddig, amíg valamelyik csatornánkon újra igénybe nem veszi a szolgáltatásunkat, nem értesül eseményeinkről, nem jogosult bizonyos korábbi részvételhez kapcsolódó kedvezményekre vagy ingyenes segédanyagokra. Amikor személyes adataira már nincs szükség a fenti 3. pontban meghatározott célokra, azokat személyazonosításra alkalmatlanná tesszük, kivéve ha:
  • az „ÜDE” Egyesületnek vagy bármely más harmadik félnek erősebb érdeke fűződik ahhoz, hogy személyes adatai azonosíthatóak maradjanak; vagy
  • Jogi vagy hatósági kötelezettség, vagy bírósági vagy közigazgatási határozat következtében a személyazonosításra alkalmatlanná tételt nem végezhetjük el.
 3. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy személyes adatait megvédjük a jogosulatlan hozzáféréstől vagy adatlopástól, valamint a véletlen elvesztéstől, manipulálástól vagy megsemmisítéstől. Munkatársaink vagy a harmadik felek munkatársai kizárólag azokhoz az adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre a feladatuk ellátásához szükségük van, és ezen adatokat szigorúan bizalmasan kezelik. Sajnálatos módon azonban teljes biztonság még a legnagyobb erőfeszítések esetében sem garantálható.
 4. Ha ahhoz járult hozzá, hogy promóciós információkat, például kommunikációkat, promóciókat, ajánlatokat és hírleveleket küldjünk önnek e-mailen vagy egyéb személyes elektronikus kommunikációs csatornákon keresztül, akkor ezeknek az anyagoknak a küldését a jövőre vonatkozóan lemondhatja oly módon, hogy rákattint a promóciós információban lévő leiratkozási linkre.
 5. Ha ahhoz járult hozzá, hogy papír alapú promóciós információkat, például magazinokat, teszt kiadványokat és hírleveleket küldjünk önnek, akkor tiltakozhat e papír alapú promóciós információk küldése ellen oly módon, hogy kérését a fenti e-mail címre eljuttatja.

 

 1. MILYEN JOGOK ILLETIK MEG SZEMÉLYES ADATAI KEZELÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN?
  1. Önnek jogában áll hozzáférést kérni az Önnel kapcsolatban kezelt összes személyes adathoz. Fenntartjuk a jogot arra, hogy észszerű adminisztrációs díjat számítsunk fel az olyan többszöri hozzáférési kérelem esetében, amelyet egyértelműen kellemtelenség vagy károkozás céljából nyújtanak be. Minden kérelemben meg kell határozni, hogy mely adatkezelési tevékenység tekintetében kívánja gyakorolni hozzáférési jogát, és meg kell adnia, hogy az adatok mely kategóriáihoz kíván hozzáférni.
  2. Önnek joga a személyes adatai helyesbítéséhez, vagyis kérheti, hogy az Önnel kapcsolatos, pontatlan személyes adatokat díjmentesen korrigálják. Ha korrekció iránti kérelmet nyújt be, a kérelemhez csatolni kell az javítandó adatok hibás voltát bizonyító dokumentumokat.
  3. Önnek joga van visszavonni korábbi hozzájárulását a személyes adatok feldolgozásához.
  4. Önnek joga van töröltetni adatait, azaz kérheti, hogy az önnel kapcsolatos személyes adatokat töröljék, ha ezekre az adatokra már nincs szükség a fenti 3. pontban meghatározott célokat figyelembe véve, vagy ha visszavonja az adatok kezeléséhez adott hozzájárulását. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a törlés iránti kérelmét az alábbiak alapján mérlegeljük:
   • a saját vagy egy harmadik fél olyan érdeke, amely erősebb, mint az ön érdeke; vagy
   • olyan jogszabályi vagy hatósági kötelezettségek, vagy közigazgatási vagy bírósági határozatok vannak érvényben, amelyek miatt a törlés nem végezhető el.
  5. A törlés helyett jogában áll kérni az adatkezelés korlátozását, azaz kérheti azt, hogy korlátozzuk személyes adatainak kezelését, ha:
   • Személyes adatainak pontosságát ellenőrzik; vagy
   • A kezelés jogellenes, és ellenzi a személyes adatai törlését; vagy
   • Önnek szüksége van személyes adataira jogos követelésének érvényesítésére vagy megvédésére, noha személyes adatai már nem szükségesek a fenti 3. pontban foglalt célokra; vagy
   • Azt ellenőrizzük, hogy jogos érdekeink felülmúlják-e az Ön érdekeit, ha a 7.6. cikkel összhangban ön él az adatkezelés elleni tiltakozással kapcsolatos jogával.
  6. Önnek joga van tiltakozással élni a személyes adatok kezelésével szemben, ha:
   • az adatkezelés a fenti 3. cikk szerinti jogos érdekünkön alapul; és
   • Ön bizonyítani tudja, hogy az Ön konkrét helyzetével összefüggésben olyan jogát vagy alapvető szabadságjogát érinti az adatkezelés, amely e kifogást alátámasztja; és
   • Jogos érdekünk nem múlja felül az ön érdekeit.
   • Ha azonban a tervezett adatkezelés marketing tevékenységet érint, Önnek indokolás nélkül joga van tiltakozni az adatkezelés ellen.
  7. Önnek joga van az adatok hordozhatóságához, azaz hogy az ön által megadott valamennyi személyes adatát strukturált, elterjedten használt és géppel olvasható formában megkapja tőlünk, amennyiben az adatkezelés a fenti 3. pont szerint az ön hozzájárulása vagy szerződés alapján és automatizált adatkezelés során történt.
  8. Ha egy vagy több fent említett jog gyakorlására irányuló kérelmet szeretne benyújtani, kérjük, a fent megadott e-mail címre, vagy az ÜDE székhelyére írjon.

A kérelemnek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

 • világosan meg kell határoznia, hogy melyik jogot kívánja gyakorolni; és
 • meg kell határoznia a jog gyakorlásának okait; és
 • a kérelmet dátumoznia kell és alá kell írnia; és
 • a kérelemhez csatolnia kell a személyazonosságát igazoló érvényes személyazonosító igazolvány digitális másolati példányát.
 • Kérésének kézhez vételét azonnal visszaigazoljuk önnek. Ha a kérelem megfelel a fenti feltételeknek, és érvényesnek bizonyul, az észszerűen lehetséges időn belül, de legkésőbb a kérés kézhezvételét követő harminc (30) napos határidővel teljesítjük azt.
 • Ha panasza merül fel személyes adatai kezelésével kapcsolatban, kérjük, forduljon az erre a célra fenntartott e-mail címen munkatársunkhoz.

Ha válaszunkkal továbbra sem elégedett, bármikor panaszt tehet az illetékes adatvédelmi hatóságnál vagy közvetlenül a Fővárosi Törvényszékhez, illetve a lakóhelye szerinti Törvényszékhez fordulhat.

Az adatvédelmi hatóság adatai:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Budapest, 1125 Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

kapcsolat: ugyfelszolgalat@naih.hu

web: www.naih.hu

 

Budapest, 2019.03.21.                                                           dr. Gerő Tamás

                                                                                        „ÜDE” Egyesület elnöke

 

 

 


Adatvédelmi tájékoztató

Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület
© 2024 Minden jog fenntartva.

Weboldal készítés: WebQuest