A veszélyhelyzet ideje alatt érvényesülő egyes eljárásjogi intézkedések


Fontosnak tartjuk leírni, hogy jelen cikk csupán egy rövid kivonat, a rendelek egészét nem fejtjük ki. A teljes rendelet itt olvasható.

A rendelet 21. § (1) bekezdése kimondja, hogy ha a rendelet másként nem rendelkezik, akkor a veszélyhelyzet a határidők folyását nem érinti.

A 46.§ szakasz kimondja, hogy a kirendelt védőt a  fogvatartásban lévő terhelttel folytatott megbeszélésért annak időtartamára, megkezdett óránként a  kirendelt ügyvédi óradíj hetven százalékának megfelelő összeg abban az  esetben is megilleti, ha a  megbeszélésre telekommunikációs eszköz használatával kerül sor. Több fogvatartottal folytatott megbeszélés esetén a kirendelt védő erre minden fogvatartott vonatkozásában jogosult. 

A záró rendelkezések között olvasható, hogy a rendelet a kihirdetés napján folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazandó. Itt olvashatjuk azt is, hogy Ha a határidő a polgári peres és nemperes eljárásokban, valamint a közigazgatási peres és nemperes eljárásokban, továbbá az  egyéb közigazgatási bírósági eljárásokban az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a  magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (II.) szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 1.  §-ával elrendelt rendkívüli ítélkezési szünet [a továbbiakban: 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet szerinti rendkívüli ítélkezési szünet] elrendelése és e  rendelet hatálybalépését követő 15. napig terjedő időszakban jár le, a határidő meghosszabbodik e rendelet hatálybalépését követő 30. napig.

Fontos rendelkezés végezetül az, hogy Ha a  polgári peres és nemperes eljárásokban, valamint a  közigazgatási peres és nemperes eljárásokban, továbbá az egyéb közigazgatási bírósági eljárásokban a 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet szerinti rendkívüli ítélkezési szünet elrendelésére hivatkozással az  eljárás félbeszakadását állapították meg, az  eljárás félbeszakadása megszűnik e  rendelet hatálybalépésével. E  rendelet hatálybalépését követően a  félbeszakadásról az  e  rendeletben foglalt eltérésekkel alkalmazott törvényi rendelkezések szerint hozható döntés. Tehát a félbeszakított eljárások esetén a rendelet hatályba lépésével megszűnik a félbeszakadás hatálya.

 


Adatvédelmi tájékoztató

Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület
© 2023 Minden jog fenntartva.

Weboldal készítés: WebQuest