Ügyvédfórum oldalunkon szeptember 27-én közzétettünk egy cikket, amiben összegeztük a BÜK tisztújítási előkészületeit és azt a sokrétű és eleven, színes egyéni kezdeményezést, ami a tagság és különböző szakmai-érdekvédelmi csoportosulásai részéről segíti ezt a folyamatot, főként a kamarai posztokra történő jelentkezők bemutatásával, bemutatkozásával. Ebben a közleményben tettük közzé azt a 21+1 kérdéscsokrunkat, amivel mi is segíteni szeretnénk a kamarai tagságot a jobb tájákozódásban. Csak annyit kértünk - s kérünk a jövőben is - a válasszal bennünket megtisztelő ügyvédektől, hogy a) a kérdésekre adandó válasz lehetőleg rövid és tömör legyen, b) a kérdésekre adandó válaszadás tetszőleges, arra válaszoljon, amire kedve van, c) kérdések sorrendje tetszőleges, úgy válaszoljon rájuk, abban a sorrendben, ahogy a legjobbnak látja (természetesen kivéve azokat az egymást kiegészítő kérdéseket, amelyek logikusan összetartoznak).

A következőkben közzé tesszük dr. Gerő Tamás (képünkön), az ÜDE Egyesület elnöke által megküldött válaszokat. (Életrajza a BÜK hivatalos honlapján, a zárt oldalon, további info a jogallamert.hu és a facebook.com/jogallamert/ oldalon olvasható.)

Elnökségi tagnak, oktatási bizottsági tagnak, és a MÜK küldöttnek.

1. Hogyan határozná meg: mi az ügyvéd?

Jogi képviselő. A függetlenség, és a szabadság a legfontosabb érték számomra, ami miatt ezt a hivatást választottam.

2. Ügyvédnek lenni: kenyérkereső foglalkozás, szolgáltatás, szakma, hivatás?

Hivatás, és szakma elsődlegesen, mint családos embernek természetesen fontos számomra a ”kenyérkeresés” is.

3. Hogyan határozná meg az ügyvédség helyét az igazságszolgáltatás rendszerében?

Az ügyvédség számomra a jogállamiság garanciája, az államhatalommal szemben képviseljük az állampolgárokat. Egyenrangú félként kellene tekinteni az ügyészséggel, és a bírósággal.

4. Vannak-e az ügyvédi tevékenységnek Ön szerint sajátosan magyar vonatkozásai? Ha igen, melyik legfontosabbat emelné ki?

A magyar ügyvédség jelentősebb arányú, ha összehasonlítjuk a környező országokban praktizáló Kollégák számával. A magyar ügyvédségnek eddig sikerült megtartani a függetlenségét, ezt az értéket meg kell tartanunk. A magyar ügyvédtársadalom a közélet iránt mindig is fogékony volt, és nagyon örülnék, ha - politikai hovatartozástól függetlenül - minél többen támogatnák az ÜDE Egyesületet, amely civil szervezetnek két éve vagyok az elnöke.

5. Mi a szerepe Ön szerint a nagy nemzetközi ügyvédi szervezeteknek?

Fontosnak tartom, hogy valamennyi nemzetközi szervezetben legyen magyar ügyvédi képviselet. Ugyanakkor több információt kellene átadni a nemzetközi konferenciákon szerzett tapasztalatokból a magyar ügyvédséget képviselő Kollégáknak, akár ún „workshop” vagy szemináriumok szervezésével, vagy írásbeli beszámolókkal. 

6. Mi az ügyvédi kamara szerepe az ügyvédi tevékenység/hivatás megélésében, gyakorlásában?

Kettős szerepe van, egyrészt hatósági, másrészt érdekvédelemi. Utóbbi szerepét kellene erősíteni majd az újonnan megválasztandó vezetésnek az ügyvédi kamarában.

7. Vannak, akik azt gondolják: az ügyvédi kamara fölösleges intézmény. Mondjon három érvet, amellyel az ellenkezőjéről kívánná meggyőzni őket?

Fegyelmi jog, hogy a saját kezünkben van, ezt tartom a legfontosabbnak, emellett a Kamarai tudásközösséget, oktatást tartom még fontosnak. Érdekvédelem területén pedig nyilvánvaló, hogy egy egységes ügyvédi kamara sokkal jobban képes a hatóságok előtt fellépni, mint az egyes ügyvédek önállóan.

8. Ha Ön szerkesztené ezeket a kamarai orgánumokat: a Pesti Ügyvédet, az Ügyvédek Lapját és a BÜK elektronikus hírlevelét, milyen fontosabb tartalmi változásokat vezetne be?

Az interneten erősítenék, a Kamarának legyen saját youtube csatornája, jelenjen meg az interneten is a Pesti Ügyvéd. A Kar tagjainak legyen lehetősége letölteni az Ügyvédakadémia oktatási anyagait.

9. Alaposan áttanulmányozta és ismeri már az Ügyvédi tevékenységről szóló törvényt (Üttv.-t)?

Az ügyvédi tevékenységről szóló törvényt a kodifikáció óta figyelemmel követem.

10. Mi az, ami Ön szerint kihagyható-kihagyandó lett volna az Üttv.-ből?

A sikerdíj korlátozását hibának tartom és nem tartom alkotmányosnak.

11. Mit tart az Üttv. legfontosabb eredményének?

Megőrizte az ügyvédi tevékenység függetlenségét.

12. Ön szerint mi a Budapesti Ügyvédi Kamara szerepe, súlya a honi ügyvédség életében?

Mint a kiemelkedően legnagyobb létszámú területi kamarának a honi ügyvédség életében vezető szerepet kell játszania. 

13. Hogyan sorolná fontossági rendbe a BÜK előtt álló tennivalókat, vagy mit emelne ki a három legfontosabbként az alábbiak közül: tagdíjcsökkentés, kötelező továbbképzés rendszerbe állítása, klubélet felfrissítése, a tagság minél részletesebb tájékoztatásának megszervezése, a kamarai informatikai rendszer továbbfejlesztése, a kamarai hivatali ügyintézés korszerűsítése, az ügyvédi biztosítás, nemzetközi kapcsolatok tovább építése, bővítése?

Kamarai informatikai rendszer továbbfejlesztése, kötelező továbbképzés rendszerbe állítása, kamarai hivatali ügyintézés korszerűsítése, egyszerűbbé tétele.

14. Mi hiányzik Ön szerint a fenti felsorolásból? Megnevezne ezekből hármat?

Kamarai érdekképviselet, közösségszervezés, éjjel-nappal elérhető technikai segítségnyújtás

15. Mit üzenne azoknak az egyéni ügyvédkollégáknak, akik az idősebb korosztály tagjaiként kétségbeesve tapasztalják: egyre kevesebb esélyük van lépést tartani az informatikai technológiai fejlődésnek az igazságszolgáltatás terére való robbanásszerű megjelenésével, megértésével, alkalmazásával? 

Az új ügyvédi törvény lehetőséget ad rezsiközösségre is, próbáljanak rezsitársat keresni, akivel akár egymást is segíthetik a tapasztalatok átadásával.

16. A BÜK életében mi az a három legfontosabb terület, amire Ön szerint a legtöbb költségvetési forrást kellene a kamarának biztosítania?

Mindenki számára ingyenesen elérhető Jogtár, a megnövekedett adminisztrációt segítő informatikai rendszer, és minőségi oktatás, tudásmegosztás.

17. Ha szavaznia kellene, hogyan döntene: a kamara választott tisztségviselői között a nők arányát kvótarendszerrel kellene biztosítani (ez esetben mi lenne a követendő arány?), vagy ilyenre nincs szükség, mivel a tisztségre jelölt nemétől függetlenül értékelendő: alkalmas-e az adott feladatra, avagy nem?

Fontosnak tartom a Kolléganők szerepvállalást a kamarai közéletben, támogatnám a korábban hatályos 20 százalékos női kvótát.

18. Hogyan látja a kamarai taggá lett jogtanácsosok helyét, szerepét és jövőjét a kamarai struktúrában?

A kamarai jogtanácsosokkal is fontos a kollegiális kapcsolat, ezért jónak tartom, hogy részt vehetnek az Ügyvédakadémia képzésein is. Fontos lenne jobban megismernünk egymás munkáját.

19. Ismeri-e Ön, hogy miként vélekedik az átlagos hazai közvélemény az ügyvédségről?

Az ügyvédségről vannak jó és rossz sztereotípiák. Jó lenne, ha a közvéleményben egy pozitívabb képet tudnánk kialakítani, hogy ne csak akkor forduljanak az állampolgárok ügyvédhez, ha már baj van.

20. Meg van-e elégedve azzal a társadalmi fogadtatással, amiben a hazai ügyvédség részesül?

Az túlzás. Saját tapasztalataim alapvetően jók, de a bulvársajtóban megjelent hiteltelen történetek, és az egyes emberek jóhiszeműségével visszaélő ügyvédek miatt alapvetően javításra szorul a társadalmi megítélésünk. 

21. Ha nem, mit tenne annak érdekében, hogy változtasson azon?

Szükség lenne arra, hogy a kamara marketing tevékenységet is folytasson, például szerintem fontos lenne egy közéleti televíziós műsort készíteni az ügyvédek napi munkájának bemutatásával. Jó lenne, ha a kamara weboldala, egyéb nyilvános kommunikációja referenciaponttá válna az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatban a közvélemény és a sajtó számára.Így az érdekképviseleti funkció ezen a téren is meg tudna erősödni.

22. Mi az, amit mindezeken túlmenően fontosnak tartana elmondani az ügyvédség és a BÜK jövőjével kapcsolatban?

Mint az Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület elnöke szeretném, hogy minél több ÜDE tag kamarai tisztséget nyerjen a november 16-ai választásokon. A kamarai közéletben részt venni alapvetően egy társadalmi feladat. A leendő kamarai tisztségviselők együtt, egymást segítve, szolidárisan kell, hogy dolgozzanak egy hatékony, hiteles, és átlátható Kamaráért. Ha sikerül javítani az ügyvédség társadalmi megítélését, erősíteni a Kamara érdekérvényesítő képességét és a tagság felé irányuló támogató funkcióit, az minden Kollégának segíteni fogja a napi munkáját.

Forrás: Ügyvédfórum