ÁTLÁTHATÓSÁG ÉS RÉSZVÉTELI DEMOKRÁCIA avagy az ÜDE TRANSZPARENCIA PROGRAMJA

 

Az információs társadalom eszközei jelentősen megkönnyíthetik minden demokratikusan működő szervezet esetében a szervezeti tagság és a szervezet vezetése közötti kölcsönös kommunikációt, hiszen alacsony költség mellett teszik lehetővé az információk megismerhetőségét és áramlását.

Mindez egyfelől azért fontos, mert a minél inkább átláthatóan működő szervezet elősegíti a tagság és a vezetés közötti bizalom építését, ami lehetőséget ad a szervezeti célok hatékonyabb elérésére. Másfelől a tagság problémáinak, véleményének becsatornázása megkönnyíti azt, hogy a választott vezetők a tagság megelégedésére lássák el feladataikat.

Az alábbiakban olyan intézkedésekre teszünk javaslatot, amelyek a kamarai átláthatóságot és a tagságnak a döntéshozatalba való minél hatékonyabb bevonását szolgálják.

1. Az elnökség üléseinek nyilvánossága

A kamarai honlapnak a tagok számára elérhető, zárt felületén az elnökségi ülés napirendjét, illetve – az egyedi hatósági vagy más hasonló jellegű ügyek kivételével – az írásbeli előterjesztéseket az ülés előtt legalább három nappal közzé kell tenni. Ez utóbbi alól kivétel akkor tehető, ha (i) a közzététel folyamatban levő beszerzésre figyelemmel a kamara tárgyalási pozícióját rontaná, vagy (ii) az elnök és a főtitkár együttesen az ügy különös sürgősségére figyelemmel a közzétételt mellőzi. A közzétett előterjesztésekre a kamara tagjai elektronikus úton észrevételt tehetnek, amelyeket összefoglalóan az erre kijelölt elnökségi tag ismertet az ülésen. Az elnökség üléséről készült emlékeztetőt – a személyes adatok védelme mellett – a kamarai honlapnak a tagok számára elérhető, zárt felületén az üléstől számított három munkanapon belül közzé kell tenni.

2. „Népi kezdeményezés”

A kamarai honlapnak a tagok számára elérhető, zárt felületén lehetősége van a tagoknak arra, hogy az elnökség számára egy (akár belső, akár érdekképviseleti jellegű) kérdés megtárgyalását javasolják. Ha a kezdeményezést meghatározott számú (pl. legalább ötven) kamarai tag támogatja, az adott ügyet az elnökség harminc napon belül napirendjére tűzi.

3. Elnökségi Q&A

A kamarai honlapnak a tagok számára elérhető, zárt felületén a tagok az elnökségnek, illetve a kamara tisztségviselőinek a tagok számára nyilvánosan megjelenő kérdéseket tehetnek fel, amelyre a címzett tizenöt napon belül a tagok számára nyilvánosan megjelenő választ ad.

4. A gazdálkodás átláthatósága

A kamara az általa kötött, nettó egymillió forint feletti értékű szerződéseket oldalhű másolatban (a személyes adatok és az Infotv. szerinti, szűk körben közpénz felhasználása esetén is védett üzleti titok védelme mellett) a kamarai honlapnak a tagok számára elérhető, zárt felületén a megkötéstől számított három munkanapon belül közzéteszi.

5. Részvételi költségvetés

A kamara a költségvetését a mélyreható pénzügyi ismeretekkel nem rendelkező tagok számára is értelmezhető módon, funkcionális bontásban, adatvizualizációs eszközök alkalmazásával is közzéteszi a kamarai honlapnak a tagok számára elérhető, zárt felületén.

A kamara tagjai a kamarai honlapnak a tagok számára elérhető, zárt felületén az adatvizualizációs felületen javaslatokat tehetnek az elnökség felé a költségvetés belső szerkezetének módosítására a költségvetés előkészítésének folyamatában.

A részvételi demokrácia eszközeivel is vissza lehet persze élni. Ez ellen azonban védelmet nyújt az, hogy ezen eszközök használatára a kamara zárt felületén, azonosítást követően van lehetőség. A nyilvánvalóan visszaélésszerű magatartásokkal szemben a moderáció eszközei, súlyos esetben akár fegyelmi eszközök is alkalmazhatóak.

dr. Gerő Tamás
ÜDE Egyesület elnöke


Adatvédelmi tájékoztató

Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület
© 2023 Minden jog fenntartva.

Weboldal készítés: WebQuest