Megjelent a 2018-as kamarai programunk!


Bevezető

Hatékonyabb érdekképviselet

Az információs társadalom eszközei jelentősen megkönnyíthetik minden demokratikusan működő szervezet esetében a szervezeti tagság és a szervezet vezetése közötti kölcsönös kommunikációt, hiszen alacsony költség mellett teszik lehetővé az információk megismerhetőségét és áramlását.

Mindez egyfelől azért fontos, mert az átláthatóan működő szervezet elősegíti a tagság és a vezetés közötti bizalom építését, amely lehetőséget ad a szervezeti célok hatékonyabb elérésére. Másfelől a tagság problémáinak, véleményének becsatornázása megkönnyíti azt, hogy a választott vezetők a tagság megelégedésére lássák el feladataikat.

Tagok érdekvédelme a fegyelmi eljárásokban 

Fegyelmi ügyekben szeretnénk, hogy a nyilvánvalóan alaptalan panaszok esetében lehetőség legyen az azonnali elutasításra, anélkül, hogy az érintett Kollégának igazoló jelentést kelljen küldenie a Kamarának. Megfontolnánk az ún. igazgatási díj bevezetését, amely igazgatási díj a panaszos számára visszajárna, amennyiben a fegyelmi ügyben elmarasztaló határozat születik. A panaszosnak lehetősége lenne ún. költségkedvezményt kérnie, amennyiben az igazgatási díj megfizetése aránytalan nehézséget okozna számára.

„Látható” Kamara

Fontosnak tartjuk, hogy olyan személyek vezessék a Budapesti Ügyvédi Kamarát, akik szakmai presztízzsel rendelkeznek és egyben értenek a szervezet vezetéséhez. Az új vezetőségnek az ügyvédi hivatásrend szakmaiságát és modern menedzsmentet kell megjelenítenie. Olyan vezetőket akarunk, akik kommunikálnak a közélettel és a társadalommal. A törvényhozás, illetve a jogszabályalkotás szintjén is sokkal hatékonyabb érdekérvényesítésre, lobbyra van szükségünk. Számos olyan jogszabályalkotás történt a közelmúltban, amelyből kimaradtunk, a Kamara nem volt bevonva és az ügyvédség érdekeivel ellentétes volt.

Tagok személyes adatainak védelme

Felhasználóbarát elektronikus ügyintézésre van szükségünk. Azt szeretnénk elérni, hogy egy integrált informatikai rendszert használhassunk minden hatóság előtt, és ne ötöt párhuzamosan. Követeljük, hogy az elektronikus ügyintézés során ne kerülhessen illetéktelen személyekhez lakcímünk, vagy más személyes adatunk.

Részvételi demokrácia a Kamarában

A Kamara kérdezze meg a lényeges kérdésekben a tagság véleményét, olyan ügyekben, amelyek a Kar tagjainak lényeges érdekét befolyásolhatják. A Kamara tagjai a kamarai honlapnak a tagok számára elérhető, zárt felületén az adatvizualizációs felületen javaslatokat tehessenek az elnökség felé az adott kérdésben.

Ügyviteli Szoftver

A Kamara fejlesszen ki egy platformfüggetlen, macOS és Windows alatt is futtatható, nyilvántartásokat integráltan kezelni képes, ingyenes ügyviteli rendszert. Az ügyviteli szoftvernek képesnek kell lennie kommunikálnia az állami nyilvántartásokkal, így egy kattintással átemelni a cégek, a civil szervezetek vagy a költségvetési szervek közhiteles adatait. A szoftverrel legyen elvégezhető a JÜB-ölés oly módon, hogy az adatok egyből beépüljenek az ügyvéd által vezetett, Üttv. és Pmt. szerinti nyilvántartásokba. A szoftverben rögzített adatok exportálhatóak legyenek cégnyomtatványokba, ÁNYK adatbázisába és szövegszerkesztőbe is. Egy ilyen szoftver érdemi segítséget jelentene az ügyvédi tevékenységgel kapcsolatban az utóbbi években bevezetett, adminisztratív kötelezettségek teljesítéséhez.

Kamarai közélet

Sportprogramok

Az egészséges élet, egészségmegőrzés mindannyiunk számára fontos érték. A hagyományosan ülő munkát végző kollégák számára létfontosságú a testmozgás. A sport nemcsak egészséges, de jó társasági program is. Szerteágazó sporttevékenységet szeretnénk meghonosítani saját bajnokságokkal, rendezvényekkel a Kamara szervezésében.

Kulturális- és gyermekprogramok

Színház, balett, opera, komolyzene, könnyűzenei koncertek és irodalmi előadások mind olyan programok, amelyeket a pesti ügyvédértelmiség szívesen látogat, azonban sokunk számára mégis elérhetetlenek. A pesti ügyvédség számára olyan kulturális programokat szeretnénk teremteni, amelyeket nagy tömegben látogathatnak ügyvédek.

Kamarai Büfé

Szeretnénk, hogy a Kamarában, munkaidőben is nyitva legyen a büfé, hiszen a Klubhelyiség kiváló helyszín lehet a tárgyalások előtt vagy után egy kis kikapcsolódásra. Váljon közösségi helyszínné a jelenleg túlnyomóan üres kamarai épület.

e-Learning

Az ügyvédkényszeres ügyekben (földhivatal, cégbíróság, büntetőügyek) szeretnénk, hogy havonta, kéthavonta adott időpontban tartson előadást a hatóság/bíróság képviselője nyílt vitafórum keretében on-line közvetítéssel. Ilyenkor a Kar tagjai, és a hatóság/bíróság képviselői elmondhatják az aktuális jogalkalmazói tapasztalatokat, illetve a feltett kérdésekre válaszolhatnak. A felvételek hanganyagát belső kamarai felületen közvetítenénk, illetve hírlevélben/tudásbázisban feltöltésre kerülnének a videó anyagok. Nagy kódex vagy annak novellája hatálybalépésekor szeretnénk, hogy ún. rendkívüli oktatást szervezzen a Kamara. Az oktatók karát ilyen esetekben, a kodifikációban részt vett szakemberek, bírák adnák. Az előadásokat ún. e-learning keretében tartanánk meg, podcastokban tennénk elérhetővé a Kar tagjai számára. Ha a Kúriai joggyakorlatelemző csoportjának valamilyen nagy horderejű ügycsoportban- pl. devizaperek - véleménye jelenik meg, úgy javasoljuk, hogy legyen utána workshop jellegű oktatás a Kamarában. Folytatnánk a már bejáratott Ügyvédakadémia szemináriumprogramot. Tovább fejlesztve azzal, hogy megkérdezzük a tagságot, milyen témákra van igény, mivel szükségesnek tartjuk a rendszerezett visszacsatolást a tematikára. A szemináriumokat hétköznap tartanánk továbbra is, de úgy időzítenénk az alkalmakat, hogy a hasonló jogterületre vonatkozó foglalkozások ne ütközzenek egymással.

Szolgáltató Kamara

Praxis támogatása

Sok egyéni ügyvéd számára gondot okoz az elektronikus kapcsolattartás a hatóságokkal, és az elegáns tárgyaló hiánya. Javasoljuk, hogy a Budapesti Ügyvédi Kamarában hozzunk létre előzetes regisztráció alapján igénybe vehető tárgyaló-, és számítógéphasználatot. A számítógéphasználathoz az informatikai ismeretekkel nem rendelkező Kollégák kapjanak technikai támogatást.

5/24 elérhető online technikai segítségnyújtás

Az Eüsz Tv. hatályos rendelkezése szerint ún. ügyeleti rendszerben a területi ügyvédi kamaráknak kötelezően call-centert kellene fenntartaniuk. A telefonos segítségnyújtás nemcsak az informatikai háttérre, hanem arra is vonatkozhatna, hogyha valamilyen központi rendszerhiba van, akkor arról a Kollégák értesíthessenek valakit a Kamarában, ne a Facebook csoportban kelljen erről tudomást szereznie a Kartársnak.

Kártyás fizetés a Kamara honlapján

Felhasználóbarát elektronikus ügyintézéshez szükséges megteremteni a kártyás fizetés lehetőségét a Kamara honlapján. Akár az adott ügyben fizetendő igazgatási díjat, akár a tagdíjat, vagy más költséget lehetőség legyen a Kollégáknak bankkártyával teljesíteni.

Könnyebb hozzáférés a saját letétnyilvántartáshoz

Az egyes ügyvédek letétnyilvántartásának könyveléséhez szükséges lenne a hozzáférés lehetőségét biztosítani a Kollégák munkáját segítő ún. ügyvédasszisztensnek, vagy könyvelőnek. A letétnyilvántartás kényelmi funkciót növelni kellene, az adatok ügyvédasszisztensi és/vagy könyvelői lekérdezésének lehetőségével, illetve, hogy kapjon értesítést az általunk megbízott könyvelő, vagy ügyvédasszisztens, amennyiben a letéti nyilvántartásunk változik.

Transzparens működés

Az elnökség üléseinek nyilvánossága

A kamarai honlapnak a tagok számára elérhető, zárt felületén az elnökségi ülés napirendjét, illetve – az egyedi hatósági vagy más hasonló jellegű ügyek kivételével – az írásbeli előterjesztéseket az ülés előtt legalább három nappal közzé kell tenni. Ez utóbbi alól kivétel akkor tehető, ha (i) a közzététel folyamatban levő beszerzésre figyelemmel a Kamara tárgyalási pozícióját rontaná, vagy (ii) az elnök és a főtitkár együttesen az ügy különös sürgősségére figyelemmel a közzétételt mellőzi. A közzétett előterjesztésekre a Kamara tagjai elektronikus úton észrevételt tehetnek, amelyeket összefoglalóan az erre kijelölt elnökségi tag ismertet az ülésen. Az elnökség üléséről készült emlékeztetőt – a személyes adatok védelme mellett – a kamarai honlapnak a tagok számára elérhető, zárt felületén az üléstől számított három munkanapon belül közzé kell tenni.

„Népi kezdeményezés”

A kamarai honlapnak a tagok számára elérhető, zárt felületén lehetősége van a tagoknak arra, hogy az elnökség számára egy (akár belső, akár érdekképviseleti jellegű) kérdés megtárgyalását javasolják. Ha a kezdeményezést meghatározott számú (pl. legalább ötven) kamarai tag támogatja, az adott ügyet az elnökség harminc napon belül napirendjére tűzi.

Elnökségi Q&A

A kamarai honlapnak a tagok számára elérhető, zárt felületén a tagok az elnökségnek, illetve a Kamara tisztségviselőinek a tagok számára nyilvánosan megjelenő kérdéseket tehetnek fel, amelyre a címzett tizenöt napon belül a tagok számára nyilvánosan megjelenő választ ad.

A gazdálkodás átláthatósága

A Kamara az általa kötött, nettó egymillió forint feletti értékű szerződéseket oldalhű másolatban (a személyes adatok és az Infotv. szerinti, szűk körben közpénz felhasználása esetén is védett üzleti titok védelme mellett) a kamarai honlapnak a tagok számára elérhető, zárt felületén a megkötéstől számított három munkanapon belül közzéteszi.

Részvételi költségvetés

A Kamara a költségvetését a mélyreható pénzügyi ismeretekkel nem rendelkező tagok számára is értelmezhető módon, funkcionális bontásban, adatvizualizációs eszközök alkalmazásával is közzéteszi a kamarai honlapnak a tagok számára elérhető, zárt felületén. A Kamara tagjai a kamarai honlapnak a tagok számára elérhető, zárt felületén az adatvizualizációs felületen javaslatokat tehetnek az elnökség felé a költségvetés belső szerkezetének módosítására a költségvetés előkészítésének folyamatában. A részvételi demokrácia eszközeivel is vissza lehet persze élni. Ez ellen azonban védelmet nyújt az, hogy ezen eszközök használatára a Kamara zárt felületén, azonosítást követően van lehetőség. A nyilvánvalóan visszaélésszerű magatartásokkal szemben a moderáció eszközei, súlyos esetben akár fegyelmi eszközök is alkalmazhatóak. 


Adatvédelmi tájékoztató

Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület
© 2024 Minden jog fenntartva.

Weboldal készítés: WebQuest