Javaslatok az ügyvédi közterhek csökkentésére


Frissítve! Cikkünket kiegészítettük dr. Bánáti János a Magyar Ügyvédi Kamra Elnökének közleményével. 

"A Magyar Ügyvédi Kamara Elnökeként jogom és kötelességem, hogy javaslatokkal a jogalkotóhoz forduljak minden olyan kérdésben, amelyek a jogállam zavartalan működése, ügyfeleink vagy Kamaránk tagjainak szempontjából fontosak és aktuálisak

Természetesen így tettem a kialakult helyzet okán is, megfontolva a Karból érkező javaslatokat is. E munka során fordult hozzám folyó hó 21-én dr. Réti László ügyvéd kollégám, a Magyar Ügyvédi Kamara Törvényelőkészítő Bizottságának elnökeként, több javaslattal. Mindezt örömmel fogadtam és a javaslatokat közösen átdolgoztuk, majd végleges formájában - mindkettőnk aláírásával - továbbítottam az illetékes miniszterhez. A jogalkotást kezdeményező levelemet - a jogalkotás szabályait tiszteletben tartva - nyilvánosságra fogom hozni.

A Kar tagjainak jobbító javaslatait továbbra is várom annak érdekében, hogy a Magyar Ügyvédi Kamara törvényben biztosított jogait gyakorolhassam."

dr. Bánáti János

 

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, dr. Bánáti János pénteken közzétette az igazságügyi miniszterhez írt levelét. Ebben sürgette azon rendelkezések egyértelmű deklarálását, amelyeket a rendkívüli ítélkezési szünet körében a különböző eljárásrendekben (polgári, közigazgatási, büntető, szabálysértési stb.) kell alkalmazni, különös tekintettel a határidők félbeszakadására, nyugvására.

Várjuk az újabb rendeletcsomagot, amiben meg kellene jelenjen még néhány, és egyáltalán nem partikuláris ügyvédi igény.

Íme:

A veszélyhelyzet (vagy más esetleges rendkívüli jogrend) idejére és lehetőleg az annak megszűnését követő második teljes naptári hónap utolsó napjáig biztosítsák a következő kedvezményeket az ügyvédek számára (is):

1. 2020. március 25-től valamennyi illeték- és igazgatási szolgáltatási díjköteles eljárás legyen illetékfeljegyzési jogos.
2. Ne legyen hatálytalansági ok, ha az ügyvéd a veszélyhelyzet idején e-papír-on teljesíti beadványait, akkor sem, ha jogszabály formanyomtatvány kényszert ír elő.
3. Az ellenjegyzés legyen hatályos akkor is, ha az okiraton két ügyvéd AVDH útján tett aláírása szerepel, az iraton feltüntetett KASZ számának és az ügyvédi tevékenység folytathatóságához való joga fennállásáról szóló nyilatkozata mellett.
4. Az ügyfélkapukon és a cégkapukon többszörözzék meg a tárolási időtartamot és növeljék a tárhelyet.
5. 2020. március 1-től a járulékmentesség, vagy járulék-kedvezmény a legkedvezőbb kategóriára irányadó szabályozás szerint vonatkozzon az ügyvédre és alkalmazottaira is.
6. 2020. március 1-től csökkenthető legyen az adóalap a kamarai tagok és az ügyvédi praxisok alkalmazottai után fejenként havi 50-50 ezer forinttal, a KATA-s adózóknak pedig ne legyen közteher fizetési kötelezettsége.
7. A kirendelésekben legyen elszámolható a terhelttel, annak hozzátartozóival, vagy hatósággal hírközlő eszközön keresztül fenntartott kapcsolat ideje vagy erre adjanak ügyenként magasabb havi átalányt.
8. Ha bizonyos szolgáltatók praxiscélú helyiség használati jogviszonya felmondására moratóriumot írnak elő, akkor ez ugyanúgy terjedjen ki az ügyvédekre is.

A javaslatot dr. Réti László, a Budapesti Ügyvédi Kamara volt elnöke fogalmazta meg. 

 


Adatvédelmi tájékoztató

Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület
© 2024 Minden jog fenntartva.

Weboldal készítés: WebQuest